KELULUSAN

Pemberitahuan tentang Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran  2019/2020 dapat di lihat di sini  SK KELULUSAN

Sedangkan untuk melihat SKL  silahkan klik ini  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgUYvbI6IC9U3Kj1Vc8QFjiFHbfghRUtxc5sWbfjjhnG4AlA/viewform

Dan isilah form-nya